EL DESPATX

LA NOSTRA història

Fundat al 1976 neix el despatx BASSAS – RISUEÑO com bufet jurídic dedicat inicialment al dret matrimonial, de família i successions. Amb posterioritat i amb la successiva incorporació a l’empresa de nous lletrats i lletrades derivats d’altres àmbits del dret es converteix en l’actual bufet BASSAS-RISUEÑO Advocats que desenvolupa, a través d’una assessoria interdisciplinària, un servei jurídic integral als seus clients, aborda l’assessorament o la defensa del client en les diverses disciplines així com les diverses vies de resolució del conflicte o del procediment.

Amb un marcat perfil dinàmic, el seu titular Joan Bassas ha participat en diverses iniciatives tant en l’àmbit del dret de família com a l’Institut de Mediació de Barcelona o en innombrables comissions d’estudi d’avantprojectes legislatius que han ajudat a la permanent evolució del nostre dret així com a l’adequació d’aquest a la nostra realitat social.

A més, ha ostentat i ostenta responsabilitats i càrrecs dins de l’Advocacia Institucional, participant en ponències i conferències en diversos fòrums nacionals i internacionals, sobre la formació de l’advocat, a: Londres, París, Estrasburg, Luxemburg, Milà. En la seva etapa de Director de la Escola de Pràctiques Jurídiques “Roda Ventura” del ICAB”, recolzant així una evolució continuada de la formació permanent de l’advocat dins el marc de la realitat europea per tal de afavorir la seva adaptació a les necessitats que els nous temps exigeixen i que abunda en la relació de confiança amb els nostres clients.

El bufet BASSAS-RISUEÑO Advocats està constituït com despatx interdisciplinari al servei de l’assessorament jurídic integral del client, tot això dins de l’Agrupació de despatxos d’advocats de reconegut prestigi d’àmbit estatal i internacional LEX-GRUP.

ELS NOSTRES VALORS

Compromís ètic

- Estudi, treball, rigor-

És la proposta en què es basa la relació amb els nostres clients traçant un cercle de confiança, lleialtat, amb estricte compliment de les normes deontològiques davant el client, els companys i els tribunals.

Excel·lència en la pràctica

Decidida i enèrgica defensa dels interessos i drets dels nostres clients basada en primer lloc en el diàleg, negociació, treball continu, honestedat i informació puntual al client en el seguiment del seu assumpte.

L’experiència en l’anàlisi i aplicació de la norma contribueix a un eficaç servei als nostres clients des de la seguretat jurídica, personal i social.

Les diverses especialitats dels lletrats que conformen el despatx permet un assessorament integral en l’assistència de presa de decisions.

Dedicació al client

Personalització del cas en cada ocasió.

Tracte personal i accessible amb el lletrat director.

Els lletrats del despatx tenen com a compromís esgotar les vies de diàleg, negociació per aconseguir l’objectiu desitjat pel client abans d’arribar a la fiscalia de l’assumpte encomanat.

Innovació

Informatització i optimització dels processos de gestió al servei d’un exercici de l’Advocacia basat en valors i principis que creen la confiança al client recolzat en les últimes tecnologies, accés a bases de dades, video conferències, etc.

Deixa un comentari