SERVEIS

DRET de Familia

Tant en l’àmbit contenciós com en el de mediació, comprèn: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, guarda i custòdia, parelles de fet, filiació, incapacitats i adopcions.

DRET fiscal i financer

DRET de Successions

Que abasta des tràmits i assessorament de voluntat testamentària fins a la tramitació de divisió de l’herència i la seva total liquidació.

DRET Civil General

En àrees de contractes, responsabilitat civil, contractual, tot tipus de reclamacions i tot el relatiu a propietat horitzontal i arrendaments. En aquest àmbit despleguem una aposta pel desenvolupament de l’arbitratge, la mediació i els instruments de resolució privada de controvèrsies. Eina que, per ser àgil i alhora estalviar costos es presenta com idoni per a la solució de conflictes.

DRET Penal

Dins del context de proximitat i disponibilitat amb valors essencials en la relació advocat client i en atenció a la transcendència que l’àmbit penal té en la vida de les persones, els nostres serveis abasten totes les fases del procediment penal, des del moment inicial de denúncia o atestat policial fins a l’últim dels recursos en dret, atenent a més dret d’estrangeria.

DRET Canònic

Nul·litats davant el Tribunal Eclesiàstic competent i el Tribunal de la Nunciatura Apostòlica de la Trencada com a lletrats rotals.

Deixa un comentari